KdMax Archiline

ARCHITEKTURA BIM

BIM jest postrzegane jako zjawisko rewolucyjne. Technologia modelowania informacji o budynku polegająca na zapisie cyfrowym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu w jednym miejscu – to najważniejsze kwestie, dzięki którym podejście to w stosunkowo krótkim czasie zyskało tak wielu zwolenników. Początkowo zaczęto implementować BIM na grunt budownictwa – wzorem Wielkiej Brytanii, gdzie kilkanaście lat temu podejście to włączono w system państwowej reformy budownictwa.

Przyjęcie BIM jako stałego rozwiązania wymagało czasu, a także zmiany myślenia. Należało przyjąć, że wizualizacje 2D i 3D są tylko efektem/obiektem pracy nad projektem, a nie jego finalnym i spodziewanym efektem. Cały proces pracy i komunikacji zespołu, a także prowadzenie skrupulatnej i holistycznej dokumentacji to najważniejsze innowacje jakie wprowadzone zostały na grunt architektury i budownictwa poprzez zaimplementowania BIM.

W przejściu z tradycyjnych metod, które do tej pory wykorzystywane były w architekturze potrzebna była całościowa zmiana w myśleniu o podejściu do realizacji. Architekci musieli odejść od postrzegania projektów jako oderwanej od reszty czynników całości, a zamiast tego spojrzeć na zagadnienie bardziej holistycznie – jako na element, który jest częścią większej całości. Otwartość na współpracę architektów, konstruktorów, inżynierów czy logistyków przy tworzeniu projektów również wymagała nakładu czasu i zmiany myślenia. Patrząc na to jak rozwija się rynek współczesnego budownictwa można śmiało powiedzieć, że zmiana w myśleniu przyniosła ogromne zmiany na lepsze, które zaprocentowały znacznie śmielszymi i bardziej efektownymi realizacjami, z których możemy być dumni na arenie międzynarodowej.

Reasumując – tworzenie projektów 3D to tylko pierwszy krok w procesie projektowania w technologii BIM. Model 3D jest wykorzystywany przez zespół projektowy jako źródło danych dla wykonywanych obliczeń, a tym samym staje się narzędziem w codziennej pracy architekta. Należy pamiętać, że w projektowaniu BIM aspekt przekazywania informacji odgrywa kluczową rolę. https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/

Give a Comment